Back to top

Aigua

Tornar l'aigua al cel

Com ve passant cada estiu des de fa ja molts anys, fa setmanes que es poden veure grans aspersors que reguen enormes extensions de farratges a ple sol.

Són moltes les persones que mostren la seva indignació en veure que s'extreu de l'aqüífer una gran quantitat d'aigua que és llançada sobre els camps de blat d'indi a les hores de sol fort, quan es provoca una gran evaporació.

Aixetes de sequera

Aquests dies s'han produït dues notícies en relació a l'aigua, que conviden a afegir algunes reflexions sobre les moltes que ja s'han fet. D'una banda, s'ha sabut que el nivell de nitrats de Maó segueix en augment. De l'altra, s'ha anunciat una potabilitzadora pel poble des Castell. Per valorar aquestes dades caldrà veure primer si miram a curt o a llarg termini.

Nitrats a l'aigua. No basta amb fosses de purins.

Ahir la premsa insular es feia ressò del problema creixent de la presència de nitrats a l'aigua de l'aqüífer de Menorca. S'apuntaven correctament els orígens dels problemes, però hi ha algunes variables que convé tenir també en compte.

Un dels principals problemes vé derivat de les granges intensives, perquè en molts casos tenen tantes vaques que la finca no té prou extensió com per absorbir correctament els purins que es generen.

Demanda conjunta a Europa contra el Pla Hidrològic de Balears

diariodeibiza.es

Amics de la Terra, ATTAC, la Societat d'Història Natural de les Balears, Enginyeria sense Fronteres de les Illes Balears, juntament amb l'Associació de Llicenciats Ambientals de les Illes Balears, l'Associació de Geòlegs de les Illes Balears, el Col·legi Oficial de Biòlegs de les Illes Balears, l'Associació d'Agents de Medi Ambient de les Balears i el GOB, han presentat una denúncia conjunta davant la Comissió Europea per l'incompliment de la

Elogi del coratge

Els polígons industrials també aboquen a les depuradores convencionals

Hi ha una sèrie de problemes que no es solucionen, senzillament perquè s'amaguen. No és que no els conegui ningú, sinó que hi ha un pacte de silenci que a vegades acaba per fer-se crònic. En moltes ocasions, la solució és senzilla i barata, però fa falta que qualcú tenguí el coratge de posar el tema sobre la taula.

Controlar el mercuri

Les analítiques que ha publicat l'organització Oceana sobre la presència de mercuri en algunes espècies de peixos d'aigües menorquines és un seriós toc d'atenció, que obliga a controlar molt millor l'enviament de contaminants al mar. Els controls oficials fallen massa sovint, o perquè no es fan, o perquè s'amaguen els resultats problemàtics.

Els costos invisibles (1): l'aigua

Els preus actuals de l'aigua no són lògics ni comuniquen l'escassetat existent

La celebració dels 20 anys com a Reserva de Biosfera és un bon moment per plantejar un nou punt de partida i parlar dels reptes que caldrà afrontar necessàriament en els pròxims decennis. Com podem avançar en una millor gestió de l'aigua, de l'energia, dels residus? Com podem diversificar la nostra activitat econòmica i fer-la, veritablement, més sostenible?

Pàgines