Back to top

Aigua

El riu de la pluja

Molt abans que els primers humans s'establissin a Menorca, al Mediterrani oriental ja hi havia importants poblacions que s'havien adaptat molt bé a les condicions que aquells territoris exigien. Sense disposar de fonts inesgotables d'energia, la gent havia de pensar estratègicament què calia fer per sobreviure. I se'n poden treure aprenentatges.

Enaltir l'ocre

Usats des de temps immemorials per pintar a les parets de les coves amb mans homínides, les diferents tonalitats de grocs marronencs són habituals també a la natura. Als nostres territoris, regnen sobretot a l'estiu, on els camps de conreu s'assequen i configuren la meravellosa combinació de palles i rostolls assecats per elevades temperatures, esquitxats pel verd miraculós de la vegetació silvestre.

Un abocament que camina cap el delicte

Un abocament persistent de matèria orgànica concentrada està impactant el torrent i l'aqüífer de la zona d'Atzagotars, a la part alta del torrent que passa pels vergers de Sant Joan i acaba a la colàrsega del port de Maó.

Aquesta problemàtica es ve registrant des de fa mesos i ja ha afectat seriosament algunes sínies de la zona, on l'aigua surt completament contaminada i ja no es pot usar per abeurar animals o regar horta.

L'engolidor

http://gr223camidecavalls.blogspot.com

Les roques s'havien format a partir d'un temps infinit en què petits materials es dipositaven al fons del mar. Molts granets de pols de corall o d'altres animals que fan closques de calç, queien suaument cap a les depressions marines de gran calma, on s'iniciava el procés de sedimentació d'uns amb els altres.

Pàgines