Back to top

PATROCINA

El GOB necessita el suport de patrocinadors privats per dur endavant projectes.

En què consisteix el patrocini?

  • Sol ser l'aportació d'una quantitat econòmica determinada, en un o més pagaments, a convenir, per tal de finançar o col·laborar en el finançament d'un projecte determinat.
  • Existeixen també altres sistemes de col·laboració empresarial, com poden ser donacions econòmiques, de materials o de serveis, descomptes o qualsevol sistema de facilitar el desenvolupament d'activitats del GOB.

Quins projectes puc patrocinar?

  • Hi ha projectes de duració indefinida, com el Viver de plantes autòctones o el Centre de Recuperació de Fauna Silvestre, i n'hi ha d'altres que es duen a terme en un període determinat de temps.
  • Les temàtiques, centrades en el medi ambient a Menorca, poden ser molt variades: botànica, zoologia, medi ambient urbà, educació ambiental...

Què n'obtindrà la meva empresa?

  • Publicitat. El GOB dóna difusió, en la realització i comunicació pública dels projectes, la participació de les empreses o entitats patrocinadores.
  • Valor afegit. La col·laboració amb la preservació del medi ambient, la responsabilitat social corporativa són valors cada vegada més apreciats pel client.
  • Desgravació fiscal. Les quantitats aportades, o el seu valor en el cas de donacions en espècie, es poden desgravar de l'Impost de Societats (el GOB és una entitat d'Utilitat Pública).

Quin sistema em pot resultar més convenient?

  • Demana'ns-ho. Un dels nostres assessors es posarà en contacte amb la teva empresa per tal de trobar el sistema més adequat que s'ajusti a les necessitats d'ambdues parts.