Back to top

Fer un pagament al GOB

Si vols fer una transferència al GOB Menorca, aquestes són les dades bancàries:

IBAN  ES35 2056 0012 2710 0140 3920

(BIC/SWIFT  CECAESMM056 - Colonya Caixa Pollença)

 

Per altres opcions pots:

Per qualsevol qüestió, contacta amb nosaltres.

Moltes gràcies!