Back to top

Salutació del president del GOB Menorca

Carlos Coll, president del GOB Menorca

Vull començar aquesta salutació agraint-vos la confiança que heu dipositat en mi reelegint-me president de la secció menorquina del GOB. És un gran honor que després de quatre anys encara es consideri que som la persona indicada per assumir aquest càrrec, i també una gran responsabilitat que esper saber correspondre.

Assemblea cap el futur

A un ritme de creixement superior a un nou soci per setmana, el GOB Menorca ha arribat a les 1449 persones associades aquest any. Aquesta massa social ens garanteix la independència total a l'hora de posicionar-nos davant les problemàtiques ambientals de l'illa i presentar propostes per a solucionar-les.

Pàgines