Back to top

Mobilitat

Amb l'objectiu de promoure la mobilitat sostenible treballem per fer propostes que redueixin els impactes negatius dels vehicles com la contaminació, el consum de combustible o els efectes sobre la salud.

Apostem per l'ús del transport públic, la creació d'itineraris per a les bicicletes i per la millora en la xarxa viària que conecta els nuclis urbans i dins les poblacions, sempre tenint en compte criteris de sostenibilitat que s’adaptin a les característiques de Menorca.

 

Velo-xerxa

Carretera general