Back to top

Full d'avaluació d'una activitat

Us brindam aquest qüestionari per valorar i opinar sobre les activitats d'eduació ambiental, amb l'objectiu de millorar-les. Us agrairem que l'empleneu sincerament.

Moltes gràcies.